10.13.2010

MALERI: MED TEKST AF KAREN BLIXEN

HOMMAGE A BLIXEN
MALERI 50X50 CM
TEKST AF KAREN BLIXEN: BARUA A SOLDANI
FRA BOGEN "SKYGGER PÅ GRÆSET"

HOMMAGE A BLIXEN
PAINTING 50X50 CM
TEXT BY KAREN BLIXEN: BARUA A SOLDANI
FROM THE BOOK "SHADOWS ON THE GRASS"